Het idee

Locatiekaart zonnepark Spijksterriet
Locatiekaart zonnepark Spijksterriet

In samenwerking met een grondeigenaar hebben wij een idee voor een zonnepark tussen het Spijksterriet en de Kleine Dijkstraat in Spijk. Het gaat om een zonnepark van ongeveer 15 hectare, waarvan minimaal 25% wordt ingezet voor natuurversterking. Het netto oppervlak van het zonnepark is dan 12 hectare, in lijn met het beleid van de gemeente. De exacte locatie ligt nog niet vast, omdat wij dit graag eerst met de omgeving willen bespreken. Naar verwachting kan het zonnepark jaarlijks circa 12 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg energie voor meer dan 4.000 huishoudens.

Samenwerking Pure Energie en lokale energiecoöperaties

Om het zonnepark lokaal te verankeren heeft duurzaam energiebedrijf Pure Energie de afgelopen weken gesprekken gevoerd met de samenwerkende energiecoöperaties in de toekomstige gemeente Eemsdelta. Dit heeft geresulteerd in het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst, waarbij wordt uitgegaan van een gelijkwaardige samenwerking. Dat betekent dat de helft van het zonnepark straks in lokale handen komt.