Het idee

Locatiekaart zonnepark Spijksterriet
Locatiekaart zonnepark Spijksterriet

In samenwerking met een grondeigenaar hebben wij een idee voor een zonnepark tussen het Spijksterriet en de Kleine Dijkstraat in Spijk. Het gaat om een zonnepark van circa 13 hectare, waarvan maximaal 12 hectare wordt gebruikt voor energieproductie (netto oppervlak), in lijn met de visie Ruimte voor Energie van de gemeente Eemsdelta. Daarnaast wordt minimaal 25% van het plangebied ingezet voor natuurversterking. De wijze waarop wordt gedaan in overleg met de omgeving. Naar verwachting kan het zonnepark jaarlijks circa 14 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg elektriciteit voor meer dan 4.600 huishoudens.