Lokaal eigenaarschap Zonnepark Spijksterriet

zon
zon

Pure Energie stelt altijd een deel van een zonnepark (max. 50%) beschikbaar voor financiële participatie, bijvoorbeeld via een (nog op te richten) lokale energiecoöperatie. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen dan via zo'n lokale energiecoöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel van alle inkomsten van het zonnepark direct terug naar de lokale samenleving. Dit kan door de uitkering van rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de energiecoöperatie aan lokale projecten.

We staan open om samen te werken

Om het lokaal eigenaarschap bij het zonnepark Spijksterriet vorm te geven, hadden wij een overeenkomst gesloten met de energiecoöperatie Eemsdelta Energiek. Helaas hebben zij zich teruggetrokken uit dit initiatief. De coöperatie wil zich gaan richten op het opzetten van een lokale energiecoöperatie in Spijk en wil samen met inwoners zoeken naar andere mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarbij is afgesproken dat de energiecoöperatie en wij in gesprek blijven over een mogelijke toekomstige (andere) samenwerking. Dat neemt niet weg dat wij nog steeds streven naar 50% lokaal eigenaarschap bij het initiatief voor het zonnepark Spijksterriet. Wij staan open om met anderen hierover het gesprek aan te gaan.