Stand van zaken

Laatste update: 10 oktober 2020

Het plan voor het zonnepark in Spijk verkeert nog in een relatief pril stadium.
Hieronder leggen wij in het kort uit wat de status is van ons plan.

Locatie

Om het zonnepark te kunnen realiseren, hebben we webben een overeenkomst gesloten met de grondeigenaar. Daarnaast hebben we een werknaam gekozen: zonnepark Spijksterriet. Het plangebied ligt ten zuiden van de waterloop de Spijksterriet, waaraan dit idee voor het zonnepark Spijksterriet zijn naam heeft ontleend. Het plangebied is circa 15 hectare groot, waarvan minimaal 25% wordt ingezet voor natuurversterking. Het netto oppervlak van het zonnepark is dan 12 hectare, in lijn met het beleid van de gemeente. De exacte locatie ligt nog niet vast, omdat wij dit graag eerst met de omgeving willen bespreken. Naar verwachting kan het zonnepark jaarlijks circa 12 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg energie voor meer dan 4.000 huishoudens.

Lokale samenwerking

Om het zonnepark lokaal te verankeren heeft duurzaam energiebedrijf Pure Energie de afgelopen weken gesprekken gevoerd met de samenwerkende energiecoöperaties in de toekomstige gemeente Eemsdelta. Dit heeft geresulteerd in het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst, waarbij wordt uitgegaan van een gelijkwaardige samenwerking om het zonnepark te ontwikkelen, te bouwen en te beheren. Dat betekent dat wij de komende maanden samen de volgende stap gaan zetten: het plan samen uitwerken met de omgeving.

Gemeentelijk beleid

In mei 2020 hebben de gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum de visie ‘Ruimte voor energie’ vastgesteld. In deze visie staat wat de ambitie op het gebied van duurzame energie is, waar duurzame energie initiatieven aan moeten voldoen, op welke plekken zonne- en windenergie wordt toegestaan en wat de regels daarvoor zijn. Voor zonneparken, die een maximaal 10 tot 12 hectare groot mogen zijn, kunnen initiatiefnemers vanaf 1 juli en tot 18 januari 2021 een plan indienen bij de gemeente. Met het oog op deze inschrijfprocedure hebben wij ons idee kenbaar gemaakt bij de gemeente, maar hebben wij nadrukkelijk nog geen formele aanvraag ingediend. Wij vinden het belangrijk om samen met de samenwerkende energiecoöperaties in de toekomstige gemeente Eemsdelta eerst in gesprek met de omgeving te gaan om samen ons plan verder uit te werken.